Diksha mohtasav (day-1)…..🙏

Diksha mohtasav (day-1)…..🙏

Pujya panyas shri Jaybhusanvijay ji m.s. & pujya muniraj Shri Rajhanshvijayji m.s. no parthbhai dixa mohtasav (day-1)…..🙏
Pujyashrio no mangalmay pravesh @thara…👌
Aho jinshasanam…..🙏🙏

Related Articles

× CLICK HERE TO REGISTER