Maa Shaarade

Maa Shaarade

9.27MB

Maa shaarade…(4)

Maataa vidhyaadahini

Maataa hansavaahini

Maataa kamalasani

Maataa vinaavarini

He saraswati maa he shaardemaa…(2)

Agyaan har de sadgyaan de maa…(2)

He saraswati maa he shaardemaa

Agyaan har de sadgyaan de maa

Gyaan k bina hum

Bhatake pashu k sam

Gyaan k bina hum

Bhatake pashu k sam

Gyaan k bina hum

Bhatake pashu k sam

Gyaan k bina hum

Bhatake pashu k sam

Tamas se nikaal jeevan ka saar de maa…(2)

He saraswati maa he shaardemaa

Agyaan har de sadgyaan de maa

Gyaan se ho darshan 

Gyaan se charitra

Gyaan se ho darshan 

Gyaan se charitra

Gyaan se ho darshan 

Gyaan se charitra

Gyaan se ho darshan 

Gyaan se charitra

Teeno ratna hum par aaj vaar de maa…(2)

He saraswati maa he shaardemaa

Agyaan har de sadgyaan de maa

Gyaan he samkit

Gyaan he amrit

Gyaan he samkit

Gyaan he amrit

Gyaan he samkit

Gyaan he amrit

Gyaan he samkit

Gyaan he amrit

Mithya ka vish tu ab tu utaar de maa…(2)

He saraswati maa he shaardemaa

Agyaan har de sadgyaan de maa

Maargaanusari 

Bane naranari

Maargaanusari 

Bane naranari

Maargaanusari 

Bane naranari

Maargaanusari 

Bane naranari

Vivek to jagaa de vinay nikaar de maa…(2)

He saraswati maa he shaardemaa

Agyaan har de sadgyaan de maa

Aagam gyaan uttam

Tattva nav anupam

Aagam gyaan uttam

Tattva nav anupam

Aagam gyaan uttam

Tattva nav anupam

Aagam gyaan uttam

Tattva nav anupam

Sadgati dilade sad vihchaar de maa…(2)

He saraswati maa he shaardemaa

Agyaan har de sadgyaan de maa

Vimal bodh de

Nirmal budhi de

Vimal bodh de

Nirmal budhi de

Vimal bodh de

Nirmal budhi de

Vimal bodh de

Nirmal budhi de

Nakoda darbar adip ko taar de maa…(2)

He saraswati maa he shaardemaa

Agyaan har de sadgyaan de maa

      MAA SHAARADE (With Lyrics) Saraswati Mata Jain Stavan - Jainsite

Related Articles

× CLICK HERE TO REGISTER