Me Kino Nahi Tum Bin

Me Kino Nahi Tum Bin

9.68MB

Me kino nahi tum bin aurashu raag

Dinadina vaan vadhe guna tero,

Jyu kanchan par bhag;

Auran mein he kasaayaki kalima,

So kyu seva laag…

Me kino nahi tum bin aurashu raag

Rajhans tu mansarovar,

Aur asuchi ruchi kaag;

Vishay bhujangama garud tu kahiye,

Aur vishay vishanaag…

Me kino nahi tum bin aurashu raag

Aur dev jal chhillar sarikhe;

Tu toh samudra athaag,

Tu surataru jagvanchhita purana,

Aur tu suke saag..

Me kino nahi tum bin aurashu raag

Tu puroshotama tu hi niranjana,

Tu shankar vadabhaag,

Tu brahma, tu budh mahaabal,

Tuhija deva vitaraag…

Me kino nahi tum bin aurashu raag

Suvidhinath jin guna phulanako,

Mero dil he baag,

Jass kahe bramara rasik hoi taako,

Lije bhakti paraag….

Me kino nahi tum bin aurashu raag

      ME KINO NAHI TUM BIN (With Lyrics) JAIN STAVAN - Jainsite

Related Articles

× CLICK HERE TO REGISTER