Vande Shrutgyanam

Vande Shrutgyanam

12.75MB

 

Shrutrakshano shankhnaad

Shankhnaad baje re baje, 

Sharnaiyo shor machave,

Dhol nagara dhun machave, 

Vansaliyon na sur purave,

Mrudang morli mantra banave, 

Tamburao taal purave,

Sitar sargam sur bajave, 

Sarangi na naad gajave,

Ghantnaad ghughriyo dhamke, 

Khanjariyo khan khan khan khanke,

Dilruba diltaar dhrujave, 

bin bansi bahuman karave,

Vinani survali chaje, 

jhalar no jhankar janave,

Madhurnaade ee sahu gave, 

shaurya bharyo pokar uthave,

Shrutrakshano saad sunave, 

shrutrakshano saad sunave (2)

Vande shrutgyanam (4)

Oo devadhideva, 

karu tari hu seva (2)

Vande vande vande shrutgyanam,

vande vande vande shrutgyanam (3)

Vande shashanam,vande shashanam

Aa vishva ma je shresth che, 

sarvdharmama atulya che, (2)

Surishwaro no swas che,

Munio tano vishvas che, (2)

Vande shrutgyanam,vande shrutgyanam

Vande vande vande shrutgyanam

Je satya ne vali shudh che, 

je tatva ne vali budha che (2)

Tirthankaro na shabd che,

Gandhar tana je granth che (2)

Vande vande vande shrutgyanam (2)

Kaivalyanu pratibimb che, 

arihanto ee prarupel che, (2)

Jindharma ni je shan che,

Shrut pran ne praman che, (2)

vande shrutgyanam, vande shrutgyanam,

Vande vande vande shrutgyanam

Pathdarshi che je moksh no, 

datar che je mukti no,

Sadhu tano swadhyay che

Siddhi tano sangath che, (2)

Vande shrutgyanam,vande shrutgyanam (2)

Shashan tano adhar che, 

shrutraksha am nirdhar che, (2)

Sankalp purna parivar no,

Jindharma no jay kar che (2)

Vande shrutgyanam,vande shrutgyanam,

Vande vande vande shrutgyanam

Oo devadhideva, karu tari hu seva (2)

Vande vande vande shrutgyanam (5)

Vande shashanam, vande shashanam

 

      Vande Shrutgyanam (Lyrics) Jain Stavan - Jainsite

Related Articles

× CLICK HERE TO REGISTER