Haalo Re Haalo Re Antarikshji Jaiye

Haalo Re Haalo Re Antarikshji Jaiye

12.7MB

Haalo re haalo re antarikshji jaiye..

Haalo re haalo re antarikshji jaiye..

Antarikshji naam j leta..(2)

Haiyu pulkit thaay..

Bhakto re..Haiyu pulkit thaay..

Bhakto re..Haiyu pulkit thaay..

Parshv prabhu ne jota sahune..(2)

Aanand mangal thaay..

Bhakto re..Aanand mangal thaay..

Bhakto re..Aanand mangal thaay..

Haalo re haalo re antarikshji jaiye..

Haalo re haalo re antarikshji jaiye..

Paras paras japta japta, papo dure thata..

Parshv prabhu na darshan krta, dukho dur palata..

Paras paras japta japta, papo dure thata..

Parshv prabhu na darshan krta, dukho dur palata..

Parshv prabhu na naame jagama..(2)

Jay jaykar savay..

Jagma..jay jaykar savay..

Jagma..jay jaykar savay..

Haalo re haalo re antarikshji jaiye..

Haalo re haalo re antarikshji jaiye..

Antariksh ma addhar vasta (2)

shyamal jeni kaya (2)

Ardh padmasan ma baitha (2)

Mujne lagi maya..

Mujne lagi maya..

Mujne lagi maya..

Haalo re haalo re antarikshji jaiye..

Haalo re haalo re antarikshji jaiye..

Parshv prabhu ne bhave bhajta (2)

Sachi samta sadhay..

Bhakto ne..Sachi samta sadhay..

Bhakto ne..Sachi samta sadhay..

Prashv prabhu no mahima kevo, surpati narpati puje (2)

Nagar nagar ne ghar ghar mahi, vidh vidh rupe raje (3)

Antariksh na parshv prabhu no (2)

mahima badhe gavay..

Prabhu no..mahima badhe gavay (2)

Haalo re haalo re antarikshji jaiye..

Haalo re haalo re antarikshji jaiye..

Padmavati no chatr kahavu (2)

Dharanpati ni chaya (2)

Parshv yaksh che pakshe jena (2)

Vairutya ni maaya (3)

Haalo re haalo re antarikshji jaiye..

Haalo re haalo re antarikshji jaiye..

Bhakto keri sahay karta (2)

Devo pan malkay..

Bhakto re..devo pan malkay..

Bhakto re..devo pan malkay..

Antarikshji naam j leta..(2)

Haiyu pulkit thaay..

Bhakto re..Haiyu pulkit thaay..

Bhakto re..Haiyu pulkit thaay..

Parshv prabhu ne jota sahune..(2)

Aanand mangal thaay..

Bhakto re..Aanand mangal thaay..

Bhakto re..Aanand mangal thaay..

Haalo haalo re antarikshji jaiye..(2)

Haalo haalo haalo antarikshji jaiye..(2)

 

      Halo Re Halo Re Antarikshji Jaiye (Lyrics) Jain Stavan - Jainsite

Related Articles