Jain Chaturmas List 2016

 • digamber sadhu
  Digambar Chaturmas List

  Chaturmas / Varshayog 2016 1. Chandigarh 1. Chandigarh India 1. Muni Shri 108 Tarunsagar Ji Maharaj 2. Chhattisgarh 1. Vaishali Nagar Bhilai Chhattisgarh India 1. Acharya Shri 108 Vishuddha Sagar Ji Maharaj 3. Delhi 1. Bahubali Enclave New Delhi Delhi India 1. Acharya Shri 108 Shrut Sagar Ji Maharaj 2.…

  Read More...
 • acharya Jayantsen Suriji
  Tristutik Samuday Chaturmas List 2016

  Tristutik Samuday Chaturmas List 2016 Nishra : Gachchadhipati Shree Acharya Vijay JAYANTSEN Suriji Maharaja “Madhukar”

  Read More...
 • wp-1468935285840.jpg
  2016 Chaturmas list of Vallabh Samuday 

  Samuday : Punjab Kesari Aacharya Dev VALLABH  SURIJI MAHARAJA Gachchadhipati : Acharya Dev Shreemad Vijay NITYANAND SURIJI MAHARAJA 

  Read More...