Pachkhan & Sutak

Jain Pachakhan

Jain Pachakhan

Navkarsi-Porsi-Sadhporsi-Purimaddh-Avaddh Pachakhan in English Uggae Sure, Namukkaara-Sahiam, Porisim, Saaddhaporisim, Sure, Uggae, Purimaddha, Avaddha, Mutthisahiam, Pachchakkhaai (Pachchakkhaami), Chauviham Pi, Aahaaram, Asanam, Paanam, Khaaimam, Saaimam, Annathanaabhogenam, Sahasaagaarenam, Pachchhanakaalenam, Disaamohenam, Saahuvayanenam, Mahattaraagaarenam, Savvasamaahivattiyaa-Gaarenam, Vosirai (Vosiraami). हिन्दी में नवकारशी-पोरिसि-साड्ढपोरिसि-पुरिमड्ढ-अवड्ढ पच्चक्खाण उग्गए सूरे, नमुक्कार-सहिअं, पोरिसिं, साड्ढपोरिसिं, सूरे उग्गए पुरिमड्ढ, अवड्ढ मुट्ठिसहिअं, पच्चक्खाइ (पच्चक्खामि); चउव्विहं पि…