Kariye Re Navvanu

Kariye Re Navvanu

8.95MB

Vitaraagno jya pad male

Vitaraagnu kavach male

Sansaarno jya raskhape

Vairagyanu jyabeej phale

Mohana bandhan tute

Anand bheetar umate

Aatma swaroop pragate ehva Girnarni godma

Kariye kariye kariye Navvanu

Ame Kariye kariye kariye Navvanu

Ooh Ame kariye Navvanu

Ehvi bhumi jya vicharya che Nemji

Diksha kevalno moksh paamya Nemji

Ehvi bhumi jya vicharya che Nemji

Diksha kevalno moksh paamya Nemji.

Raajimatina vachano grahine sthir gambhirta rahya che

Sadhanani sargam vaage vaasanao sagali bhage

Vitaraagno rang laage ehva Girnarni godma

Kariye kariye kariye Navvanu

Ame Kariye kariye kariye Navvanu

Ooh Ame kariye Navvanu

Jambu dweepe Bharat kshetre sada shobhitam giranaram

Choud looke sarve mukhe yaasya gunjeetam jayakaaram

Jambu dweepe Bharat kshetre sada shobhitam giranaram

Choud looke sarve mukhe yaasya gunjeetam jayakaaram

Jayakaaram Jayakaaram

Pavirtata kane kanama 

Trupti male kshane kshanma

Thanganat pagaraakhma 

Taravaat rag raagma

Siddh thay yog sagala

Chutijaaye bhog sagala

Punyana thay jya dagala

Devona jya roj pagala

Sadguno jya badal varase

Mojno dariyo uchale 

Manno himalaya pighale

ehva Girnarni godma

Kariye kariye kariye Navvanu

Ame Kariye kariye kariye Navvanu

Ooh Ame kariye Navvanu

Dharmrakshit aashish deta

Hemvallabh sone gamata

Arihant nagarna nav yuvak mandalna soneri swapna

Saakar thata bhav bhavni bheet bhaage

Maahilo ehvi jaage muktini preeti laage

Ehva Girnarni godma

Kariye kariye kariye Navvanu

Ame Kariye kariye kariye Navvanu

Ooh Ame kariye Navvanu

 

      Kariye Re Navvanu (Lyrics) Jain Stavan - Jainsite

Related Articles