Mara Chitt Ma, Mara Vitt Ma

Mara Chitt Ma, Mara Vitt Ma

11.81MB

Mara chitt ma, mara vitt ma, (2)

Neminath tu, Neminath tu (2)

Mari bhakti ma, abhivyakti ma,

Neminath tu, Neminath tu

Mari bhakti ma, abhivyakti ma,

Neminath tu, Neminath tu

Mara chitt ma, mara vitt ma, (2)

Neminath tu, Neminath tu (2)

Maru Swapna tu, Mari aankh tu,

Maru aabh tu, Mari paankh tu,

Mari maangni bass ek che,

Tara sang ma mane rakh tu,

Tan Mann tani muj shakti ma (2)

Neminath tu, Neminath tu (2)

Mara chitt ma, mara vitt ma, (2)

Neminath tu, Neminath tu (2)

Mam Satya tu, saundarya tu,

Jivan Tanu taatparya tu,

Mam Dev tu, mam Dharma tu,

Updesh tu, guruvarya tu,

Shraddha Bhari anurakti ma, (2)

Neminath tu, Neminath tu (2)

Mara chitt ma, mara vitt ma, (2)

Neminath tu, Neminath tu (2)

Saachi samaj mane aapje,

Kaachi samaj prabhu kaapje,

Jivan tani kedi upar,

Kumkum na pagla thaapje,

Muj Aatma tani takti ma, (2)

Neminath tu, Neminath tu (2)

Mara chitt ma, mara vitt ma, (2)

Neminath tu, Neminath tu (2)

Mari bhakti ma, abhivyakti ma,

Neminath tu, Neminath tu,

Mari bhakti ma, abhivyakti ma,

Neminath tu, Neminath tu,

Mara chitt ma, mara vitt ma, (2)

Mari bhakti ma, abhivyakti ma,

Neminath tu, Neminath tu, (2)

 

      MARA CHITT MA MARA VITT MA (With Lyrics) Jain Stavan - Jainsite

Related Articles

× CLICK HERE TO REGISTERer