Sarvasva Maru Samarpan

Sarvasva Maru Samarpan

15.62MB

Sakshaat prabhu mane na malya, 

teno jari afsos na,

Guru tu malyo to prabhu malya, 

antar mahi paritosh aa,

Gunratno aapo shishya ne, 

haiye karo padarpanam,

Upkaari guruvar Charan ma 

sarvasva Maru samarpanam.

Hraday ma shasan vase ne,

buddhi ma tarko Ghana,

Mukh mahi shaastro vase ne, 

aatma ma nispruhna,

Mahavrato tana paalan mahi, 

tuj jivan ma Nirmal darpanam,

Upkaari guruvar Charan ma 

sarvasva Maru samarpanam.

Bhatkel bhav vane pathik ne, 

sanmaarg daata aap chho,

Swami Sakha guru aap chho, 

am baal na maa-baap chho,

Punyodaye aa bhav malya, 

Maljo mane bhavantaram,

Upkaari guruvar Charan ma 

sarvasva Maru samarpanam.

Tuj maun ma pan Bodh Chhe, 

vairagya ras no dhodh Chhe,

Atichaaro par tane krodh Chhe, 

sukhshilta no virodh Chhe,

Ajod aap guru malya, 

harshe kare Mann nartanam,

Upkaari guruvar Charan ma 

sarvasva Maru samarpanam.

Sansaar thi tame uddharyo, 

Sanskaar aapi tame ghadyo,

Avinay karyo me aapni, 

toye mann ma Navi dharyo,

Upkaaro Tara Kem bhulu, 

Nit karu gun kirtanam,

Upkaari guruvar Charan ma 

sarvasva Maru samarpanam.

Avinit ne uddhat bhale, 

tuj aagna thi viprit bhale,

Mohraay na vash ma bhale, 

vishayo mahi parvash bhale,

Pan shish par farto raho, 

Aashishbhar kar sparshanam,

Upkaari guruvar Charan ma 

sarvasva Maru samarpanam.

Bhulo kari Chhe me Ghani, 

karto rahis bhulo Ghani,

Sudharje Guru Maa mane, 

dosho ni foj ne avgani,

Vatsalya taru pamva, 

tuj god nu aakarshanam,

Upkaari guruvar Charan ma 

sarvasva Maru samarpanam.

Agnaan na andhkaar ne, 

mitavva Suraj tame,

Dosh dushmano ne kadhva, 

Sainik tani Faraj tame,

Maali bano muj jivan na, 

viraag nu karo vardhanam,

Upkaari guruvar Charan ma 

sarvasva Maru samarpanam.

Arihant ne olkhaavnara, 

he guru vandan tane,

Jindharma ne samjavnara, 

he guru Naman tane,

Anant Chhe upkaar Tara, 

Shena karu hu varnanam,

Upkaari guruvar Charan ma 

sarvasva Maru samarpanam.

Prem taro tran Bhuvan ma, 

bhaanu jem Prabhat no,

Jagade bhitar thi mane, 

bhagade dosh pramaad no,

Bramhaand ma jayghosh taro, 

goonje Chhe jaysundaram,

Upkaari guruvar Charan ma 

sarvasva Maru samarpanam.

Jo aavo hraday sinhasanam, 

to thay karmo visarjanam,

Jo aanjo Nayan ma anjanam, 

to thay shubh nu darshanam,

Bhaavo je umatya Aatma ma, 

tujne karya sarvarpanam,

Upkaari guruvar Charan ma 

sarvasva Maru samarpanam.

sarvasva Maru samarpanam.

sarvasva Maru samarpanam.

      Sarvasva Maru Samarpanam - Guru Samarpanam (Lyrics) Jain Stuti - Jain Site

Related Articles

× CLICK HERE TO REGISTER