Siddhachal Na Vasi

Siddhachal Na Vasi

7.07MB
      Siddhachal Na Vasi - Jainsite
Description: Siddhachal na vasi, Vimlachal na vasi, Jinji pyara, Adinath ne vandan amara, Prabhujinu mukhdu malke, Nainomathi varse, Amiras Dhara, Adinath ne vandan amara. Prabhujino mukhdu che manko milakar, Dil me bhakti ki jyot jalakar, Bhajle Prabhune bhave, Durgati kadi na aave, Jinji pyara, Adinath ne vandan amara. /1/ Ame toh mayanagarna vilasi, Tame cho muktipuri na vasi, Karma bandhan kapo, moksh sukh aapo, Jinji pyara, Adinath ne vandan amara. /2/ Bhamine lakh chaurasi hu aavyo, Punya darshan tumhara hu paayo, Dhanya divas maro, bhavna fera talo, Jinji pyara, Adinath ne vandan amara. /3/ Arji urma dharjo amaari, Amne aasha che Prabhuji tamari, Kahe harsh have, sancha Swami tame, vandan kariye tame, Jinji pyara, Adinath ne vandan amara. /4/

Related Articles

× CLICK HERE TO REGISTER