Simandhar Teda Mokle

Simandhar Teda Mokle

9.08MB

Tume mahavidehe jaine kahejo chandaliya (2), 

Simandhar teda mokale,

tume bharatakshetrana duahkha, 

kahejo chandaliya (2),Simandhar teda mokale,

Agnanata ahin chhavai gai chhe, 

tattvoni vato bhoolai gai chhe;

Hanre eva atmana duahkha mara, 

Kahejo chandaliya. (2) Simandhar teda mokale 1

Pudgalana mohama fasai gayo chhun. 

Karmoni zalaman jakadai gayo chhun;

Hare eva karmona duahkha mara,

kahejo chandaliya. (2) Simandhar teda mokale 2

Maroon na hatun tene maroon kari janyun,

maroon hatun tene na re pichhanyun;

Hare eva murkhatana duahkha mara, 

Kahejo chandaliya. (2) Simandhar teda mokale 3

Simandhar-Simandhar hrudayaman dharato, 

Pratyaksha darishanani asha hun karato;

Hare! Eva viyogana duahkha mara, 

Kahejo chandaliya. (2) Simandhar teda mokale 4

Sansari sukha mane karamun lage, 

Prabhu tama vina jai kahun koni pase

Han re eva viravijayan’na duahkha mara 

Kahejo chandaliya. (2) Simandhar teda mokale 5

 

      Simandhar Teda Mokle (Lyrics) Jain Stavan - Jainsite

Related Articles

× CLICK HERE TO REGISTERer