Jain Temple in Andhra pradesh

Shree Sambhavnath Jain Swe Mu Temple

Moolnayak Bhagwan: Shree Sambhavnath Jain Derasar
Address: Shivalayam, Station, Vijayawada, Andhra Pradesh State, INDIA.
Type: Shikharbadh Jinalay
Phone No: 0866-2425082 / 2421031
Contact Person: Pannalalji

Gudivada Jain Tirth.

Moolnayak Bhagwan: Shree Parshwanath Jain Temple
Address: Gudivada Krishna
Type: Shikharbadh Jinalay
Phone No: 08674-245488/234037

Kulpakaji Jain Tirth.

Address: Shri Shwetamber Jain Tirth Kulpak, P.O.Kolanpak, Station : Aler, Nalgonda, Andhra Pradesh, INDIA.
Type: Shikharbadh Jinalay
Phone No: (0916) 2281696, 2281375

Nelur Jain Tirth.

Address: Shree Rajendrasuri Kirti Temple Trust Rajendra Nagar Tirth,Indukuri Petha. Nelur Andra Pradesh
Type: Shikharbadh Jinalay
Phone No: 0861-235447/235257

Nagaarjun Jain Tirth.

Moolnayak Bhagwan: Hrinkarmay Shree Chintamani Parshwanath Jain Temple.
Address: Nagaarjun Nagar Gantur(Andra Pradesh)
Type: Shikharbadh Jinalay
Phone No: 0863-2293911

Tenali Jain Tirth.

Address: Shree Jain Shwetamber Temple,Sahukar Market. Tenali Gantur(Andra Pradesh)
Type: Shikharbadh Jinalay
Phone No: 222263/225402
1 2 3 5