Jain Temple In Chhattisghadh

  Kaivalyadham Jain Tirth

  Address: Shree Kaivalyadham Temple,G.E.Road,Kumhari. Kevalyadham Durg(36Ghad)
  Type: Shikharbadh Jinalay
  Phone No: 07821-274296

  Uvasaggahram Jain Tirth

  Moolnayak Bhagwan: Shree Uvasaggahram Parshwanath Jain Temple
  Address: Parasnagar. Nagpura Durg(36Ghad)
  Type: Shikharbadh Jinalay
  Phone No: 0788-641297

  Digambar Jain Temple

  Moolnayak Bhagwan: Shri Adinath
  Address: Village Kurushpal Distt Jagdalpur
  Type: Shikharbadh Jinalay
  Phone No: 9424282092
  Mobile No: 9752051121
  Contact Person: Kailash Bhaiya Guru ji
  Contact Email ID: manooj_jain@yahoo.co.in

  Shri Digambar Jain Pratima

  Moolnayak Bhagwan: Shri Parasnath Bhagwan
  Address: C/o Kailash Guru jij, Mahavir General Stores, Behind Jamal Mill, Kumarpara, Jagdalpur.
  Type: Gruh Jinalay
  Phone No: 9165049092
  Mobile No: 9424282092
  Contact Person: Kailash Guru ji
  Contact Email ID: manooj_jain@yahoo.co.in

  sambhavnath jinalay

  Moolnayak Bhagwan: sambhavnath bhagwan
  Address: shwetambar jain mandir,vivekanand nagar,raipur
  Type: Gruh Jinalay
  Contact Person: kanchan bai golchha
  Contact Email ID: sambhavnathjinalay@yahoo.com

  sambhavnath jinalay

  Moolnayak Bhagwan: sambhavnath bhagwan
  Address: shwetambar jain mandir,vivekanand nagar,raipur
  Type: Gruh Jinalay
  Contact Person: kanchan bai golchha
  Contact Email ID: sambhavnathjinalay@yahoo.com

  sambhavnath jinalay

  Moolnayak Bhagwan: sambhavnath bhagwan
  Address: shwetambar jain mandir,vivekanand nagar,raipur
  Contact Person: kanchan bai golchha
  Contact Email ID: sambhavnathjinalay@yahoo.com

  Shri Digambar Jain Pratima

  Moolnayak Bhagwan: Shri Parasnath Bhagwan
  Address: C/o Kailash Guru jij, Mahavir General Stores, Behind Jamal Mill, Kumarpara, Jagdalpur.
  Type: Gruh Jinalay
  Phone No: 9165049092
  Mobile No: 9424282092
  Contact Person: Kailash Guru ji
  Contact Email ID: manooj_jain@yahoo.co.in

  Digambar Jain Temple

  Moolnayak Bhagwan: Shri Adinath
  Address: Village Kurushpal Distt Jagdalpur
  Type: Shikharbadh Jinalay
  Phone No: 9424282092
  Mobile No: 9752051121
  Contact Person: Kailash Bhaiya Guru ji
  Contact Email ID: manooj_jain@yahoo.co.in

  Digambar Jain Temple

  Moolnayak Bhagwan: Shri Adinath
  Address: Village Kurushpal Distt Jagdalpur
  Type: Shikharbadh Jinalay
  Phone No: 9424282092
  Mobile No: 9752051121
  Contact Person: Kailash Bhaiya Guru ji
  Contact Email ID: manooj_jain@yahoo.co.in

  Kaivalyadham Jain Tirth

  Address: Shree Kaivalyadham Temple,G.E.Road,Kumhari. Kevalyadham Durg(36Ghad)
  Type: Shikharbadh Jinalay
  Phone No: 07821-274296
  × CLICK HERE TO REGISTER