Jain Temple in Kachchha

  Bhuj Jain Tirth

  Moolnayak Bhagwan: Shree Chintamani Parshwanath Jain Temple
  Address: Vaniyavada,Inside MotadelaDistBhuj Bhuj
  Type: Shikharbadh Jinalay
  Phone No: 02832-224195

  Bharuch Jain Tirth

  Moolnayak Bhagwan: Shree Munisuvratswami Jain Temple
  Address: Samdi Vihar, Shrimali pol Bharuch
  Type: Shikharbadh Jinalay
  Phone No: 02642-262586

  Jakkhau Jain Tirth

  Address: Shree Jakkhau Ratnatuk Jain Temple,Abdasa Jakkhau Kachh
  Type: Shikharbadh Jinalay
  Phone No: 02831-287224

  Naliya JainTirth

  Moolnayak Bhagwan: Shree Chandraprabhu Swami Jain Temple
  Address: Abdasa Naliya Kachh
  Type: Shikharbadh Jinalay
  Phone No: : 02831-222327

  Tera Jain Tirth

  Moolnayak Bhagwan: Shree Jirawalla Parshwanath Jain Temple
  Address: Abdasa Tera Kachh
  Type: Shikharbadh Jinalay
  Phone No: : 02831-289223/24/289433

  JAI GUGUDEV

  Moolnayak Bhagwan: rajendra guru maharaj
  Address: neral
  Type: Gruh Jinalay
  Phone No: 2148237277
  Mobile No: 9890184287
  Contact Person: vinoddjain