Jain Temple in Mumbai

Shree Digamber Jain Mandir

Moolnayak Bhagwan: Mahavir Bhagwan
Address: 10/1 Bhagwan Mahavir Marg, Vasundhara Sector - 10, Ghaziabad
Type: Shikharbadh Jinalay
Phone No: 0120 - 3243797
Mobile No: 9310615066
Contact Person: Contact Person :: Ajay Jain
Contact Email ID: jainmandir.net@gmail.com

Shree Byculla Aagripada Jain Sangh

Moolnayak Bhagwan: Shree Shankheshwar Parshwanath Jain Derasar
Address: 669, B, Mahavir Estate, Near Byculla Station, N. M. Joshi Marg, Byculla, Mumbai
Type: Gruh Jinalay
Phone No: 022-23085128 /23084479
Contact Person: Saremalji/Misrimalji

Shree Bhavvardhak Shubh Sandesh Shw. Mu. Pu. Jain Sangh

Moolnayak Bhagwan: Shree Shankheshwar Parshwanath Jain Temple
Address: 16, Hansraj Lane, lane Near Police Station, Shubh Sandesh Bldg, Ground Floor, Byculla, Mumbai
Type: Gruh Jinalay
Phone No: 022-23713364 /23774689
Contact Person: Sumanbhai/Kila Chandrabhai

Shree Motisha Religious &amp

Moolnayak Bhagwan: Charitable Trust"
Address: Shree Aadinath Jain Derasar
Type: 180, Motisha Lane, Byculla (e), Mumbai
Phone No: Shikharbadh Jinalay
Mobile No: 022-23720461/ 23710792
1 2 3 50