halardu Of Bhagwan Mahavir Swami

halardu Of Bhagwan Mahavir Swami

2.68MB
      Mahavir Swami Halardu - Muni Bhagyachandra Vijay
Description: MAHAVIR SWAMI HALARADU MAHAVIR SWAMI HALARADU :महावीर स्वामी हालरडु :JAIN STAVAN:MATA TRISHLA JHULAWE PARNU :JAIN PARYUSHAN || MATA TRISHLA JHULAVE PUTRA PARNE REH GAVE HALO HALO HALARVANA GEET SONA RUPANEH WADI RATNEH JADIYU PARNU REH RESHAM DORI GUGRI VAGHE CHUM CHUM REET HALO (4) MHARA NANDNEH REH…..(2)……..[1] JINJI PARSHWA PRABHUTHI VARAS ADISE ANTARE HOSE CHOVISMA TIRTHANKAR JIN PARIMAN KESHI SWAMI MUKHTI AEHVI VAANI SAMBHADI SACHI SACHI HUI TEH MHARE AMRUT VAAN HALO(4) MHARA NANDNEH REH …..(2)…….[2] CHAUDEH SWAPNEH HOVE CHAKRI KEH JINRAJ VITYA BAARE CHAKRI NAHI HAVE CHAKRIRAJ JINJI PARSHVA PRABHUNA SHRI KESRI GANDHAR TEHNEH VACHANE JANYA CHOVISHMA JINRAAJ HALO(4) MHARA NANDNEH REH …..(2)…….[3] HALO HALO HALO MARA NANDNEH REH TRISHLA NANDAN VEER KI JAI BOLO MAHAVEER KI MARI KUKHE AAVYA TRAN BHUVAN SHIRTAJ MARI KUKHE AAVYA TAARAN TARAN JAHAJ MARI KUKHE AAVYA SANG TIRATHNI LAAJ HU TOH PUNYA PANOTI INDRANI THAI AAJ HALO(4) MHARA NANDNEH REH …..(2)….....[4] MUJNEH DOHLO UPANYO BESU GAJ UMBADIYE SINHASAN, PAR BESU CHAMAR CHATRA DHARAAY, EH SAHU LAKSHAN MUJNEH NANDAN ! TARA TEJNAH, TEH DIN SAMBHARU NEH ANANAD ANG NA MAAY, HALO(4) MHARA NANDNEH REH …..(2)…..[5] KARTAL PAGTAL LAKSHAN EK HAZAR NEH AATH CHE, TEHTHI NISCHAY JANYA JINVAR SHRI JAGDISH NANDAN ! JAMNI JANGHE LANCHAN SINHA BIRAJTOH MAIN TOH PEHLEH SWAPNEH DITHO VISHWAVISH HALO(4) MHARA NANDNEH REH …..(2)…..[6] NANDAN NAVALA BANDHAV NANDI VARDHANNA TAMME NANDAN BHOJAIONE DIYAR CHO SUKUMAL HASSHE BHOJAIO KAHI DIYAR MHARA LAADKA HASSHE RAMSHE NEH VADI CHUTI KHANSE GAAL HASSHE RAMSHE NEH VADI THUSA DESE GAAL HALO(4) MHARA NANDNEH REH …..(2)….[7] MATA TRISHLA JHULAVE PUTRA PARNU LYRICS HALARADU JAI MAHAVIR NANDAN NAVALA CHEDA RAJANA BHANEJ CHO NANDAN NAVALA PANCHSO MAMINA BHANEJ CHO NANDAN MAAMLIYANA BHANEJA SUKUMAAL HASSHE HATHE UCHALI KAHINE NANA BHANEJA AANKHO AANJINE VADI TAPKU KARSE GAAL HALO(4) MHARA NANDNEH REH …..(2)…..[8] NANDANO MAMA MAMI LAVASHE TOPI ANGLA RATNEH JADIYA ZAALAR MOTI KASABI KOR NILA PIDA NEH VADI RATA SARVE JAATINA PAHERAVSE MAMI MAHRAH NANDA KISHOR HALO(4) MHARA NANDNEH REH …..(2)…….[9] NANDAN MAMA MAMI SUKHALDI BAHU LAAVSE NANDAN GAJVE BHARSE LAADU MOTICHUR NANDAN MUKHADA JOINEH LESHE MAMI BHAMNA NANDAN MAMI KAHESE JIVO SUKH BHARPUR HALO(4) MHARA NANDNEH REH …..(2)…[10] NANDAN NAVALA CHEDA MAMANI SATHE SATI MHARI BHATRIJI NEH BAHEN TAMARI NANDA TE PAN GAJVE BHARVA LAKHANSAI LAVSE TAMNEH JOI JOI HOSHE ADHIKO PARAMANAND HALO(4) MHARA NANDNEH REH …..(2)….[11] RAMVA KAAJE LAVASHE LAKH TAKANO GHUGARO VADI SUDA MENA POPAT NE GAJRAJ SAARAS, KOYAL, HANSA, TITAR, NEH VADI MORJI MAMI LAVASHE RAMVA NAND TAMARE KAAJ HALO(4) MHARA NANDNEH REH …..(2)…..[12] CHAPAN KUMARI AMARI JAL KADSHE NAVRAVIA NANDAN TAMANE AMANE KELIGHARNI MAHI FULNI VRUSTI KIDHI YOJAN EKNEH MAANDLEH BAHU CHIRANJIVO AASHISH DIDHI TUMNE TYAAHI HALO(4) MHARA NANDNEH REH …..(2)…….[13] TAMANEH MERUGIRI PAR SURPATIYE NAVRAVIYA NIRKHI NIRKHI HARKHI SUKRUT LABHA KAMAAY MUKHDA UPAR VARU KOTI KOTI CHANDRAMA VADI TAN PAR VARU GRAHGANNO SAMUDAAY HALO(4) MHARA NANDNEH REH …..(2)…..[14] NANDAN NAVLA BHANVA NISAADE PAN MUKSU GAJPAR AMBADI BESADI MHOTE SAAJ PASLI BHARSU SHRIFAL FOFAD NAGARVELSU SUKHALDI LESU NISHADIYAANE KAAJ HALO(4) MHARA NANDNEH REH …..(2)….[15] NANDAN NAVALA MOTA THASO NEH PARNAVASU VAHUVAR SARKHI JODI LAVSHU RAJKUMAR SARKHE SARKHA VEVAI VAVAIONE PADRAVASU VARVAHU POKHI LESHU JOI JOINE DEDAR HALO(4) MHARA NANDNEH REH …..(2)….[16] PEYAR SAASAR MHARA BEHU PAKH NANDAN UJJADA MARI KUKHE AAVYA TAAT PANOTA NAND MARE AANGNEH VUTHYA AMRUT DUDHE MEHULA MARE AANGNE FALIYA SURTARU SUKHNA KAND HALO(4) MHARA NANDNEH REH …..(2)…….[17] ENI PARE GAAYU MATA TRISHLA SUTNU PAARNU JE KOI GAASE LESHE PUTRA TANA SAMRAJYA ILIMORA NAGARE VARNAVYU VEERNU HALARU JAY JAY MANGAL..(2) HOJO DIPVIJAY KAVIRAJ HALO(4) MHARA NANDNEH REH …..(2)......[18]

Related Articles

× CLICK HERE TO REGISTER