Jiravalla tirth me vachna…..

Jiravalla tirth me vachna…..

Jiravalla tirth me vachna…..

ભક્તિયોગાચાર્ય પ.પૂ આચર્ય શ્રી યશોવિજયસુરિશ્વરજી મા.સાહેબ આજે જીરાવાલા તીર્થ મુકામે વાંચના આપી હતી જેમા સેંકડો ની સંખ્યા માં સાધુ અને સાધ્વીજી ભગવંતો એ લાભ લીધો હતો.

Related Articles

× CLICK HERE TO REGISTER