108 Names of Siddhachal

108 Names of Siddhachal

108 Names of Siddhachal

108 Siddhachal names in Hindi and English

1 श्री शत्रुंजय गिरये नमो नमः Shri Shatrunjay Giriye Namo Namah
2 श्री बाहुबली गिरये नमो नमः Shri Bahubali Giriye Namo Namah
3 श्री मरूदेवा गिरये नमो नमः Shri Marudeva Giriye Namo Namah
4  श्री पुंडरिक गिरये नमो नमः Shri Pundrik Giriye Namo Namah
5  श्री रैवत गिरये नमो नमः Shri Raivat Giriye Namo Namah
6  श्री सुभद्र गिरये नमो नमः Shri Subhadra Giriye Namo Namah
7 श्री सदभद्र गिरये नमो नमः Shri Sadhbhadra Giriye Namo Namah
8 श्री शाश्वत गिरये नमो नमः Shri Shashwat Giriye Namo Namah
9 श्री पुष्पदंत गिरये नमो नमः Shri Pushpadant Giriye Namo Namah
10  श्री कैलाश गिरये नमो नमः Shri Kailash Giriye Namo Namah
11  श्री कंचन गिरये नमो नमः Shri Kanchan Giriye Namo Namah
12  श्री कनक गिरये नमो नमः Shri Kanak Giriye Namo Namah
13  श्री ढंक गिरये नमो नमः Shri Dhank Giriye Namo Namah
14  श्री लोहित्य गिरये नमो नमः Shri Lohithya Giriye Namo Namah
15 श्री तालध्वज गिरये नमो नमः Shri Taaldhwaj Giriye Namo Namah
16  श्री कदंब गिरये नमो नमः Shri Kadamb Giriye Namo Namah
17   श्री स्वर्ग गिरये नमो नमः Shri Swarg Giriye Namo Namah
18  श्री नांदि गिरये नमो नमः Shri Naandi Giriye Namo Namah
19   श्री तापस गिरये नमो नमः Shri Taapas Giriye Namo Namah
20  श्री ब्रह्म गिरये नमो नमः Shri Bramha Giriye Namo Namah
21  श्री उदय गिरये नमो नमः Shri Uday Giriye Namo Namah
22 श्री नंदीवर्धन गिरये नमो नमः Shri Nandivardhan Giriye Namo Namah
23 श्री मुक्तिनिलय गिरये नमो नमः Shri Muktinilay Giriye Namo Namah
24 श्री अर्बुद गिरये नमो नमः Shri Arbud Giriye Namo Namah
25 श्री सुर गिरये नमो नमः Shri Sur Giriye Namo Namah
26 श्री महा गिरये नमो नमः Shri Maha Giriye Namo Namah
27 श्री महाशय गिरये नमो नमः Shri Mahashay Giriye Namo Namah
28 श्री महानंद गिरये नमो नमः Shri Mahanand Giriye Namo Namah
29  श्री महाबल गिरये नमो नमः Shri Mahabal Giriye Namo Namah
30 श्री जयंत गिरये नमो नमः Shri Jayant Giriye Namo Namah
31 श्री आनंद गिरये नमो नमः Shri Aanand Giriye Namo Namah
32 श्री श्रीपद गिरये नमो नमः Shri Shreepad Giriye Namo Namah
33 श्री हस्तिसेन गिरये नमो नमः Shri Hastisen Giriye Namo Namah
34 श्री माल्यवंत गिरये नमो नमः Shri Malyavant Giriye Namo Namah
35 श्री विभास गिरये नमो नमः Shri Vibhaas Giriye Namo Namah
36 श्री विसाल गिरये नमो नमः Shri Vishal Giriye Namo Namah
37 श्री भव्य गिरये नमो नमः Shri Bhavya Giriye Namo Namah
38 श्री हेम गिरये नमो नमः Shri Hem Giriye Namo Namah
39 श्री श्रेष्ठ गिरये नमो नमः Shri Shreshth Giriye Namo Namah
40 श्री उज्जवल गिरये नमो नमः Shri Ujjval Giriye Namo Namah
41 श्री चंच गिरये नमो नमः Shri Chanch Giriye Namo Namah
42 श्री आलंबन गिरये नमो नमः Shri Aalamban Giriye Namo Namah
43 श्री प्रत्यक्ष गिरये नमो नमः Shri Pratyaksh Giriye Namo Namah
44 श्री सिद्धपद अर्पण गिरये नमो नमः Shri Siddhpad Arpan Giriye Namo Namah
45 श्री वैजयंत गिरये नमो नमः Shri Vaijayant Giriye Namo Namah
46 श्री सिद्धक्षेत्र गिरये नमो नमः Shri Siddhkshetra Giriye Namo Namah
47 श्री सुरशैल गिरये नमो नमः Shri Surshail Giriye Namo Namah
48 श्री सुरप्रिय गिरये नमो नमः Shri Surpriy Giriye Namo Namah
49 श्री पर्वतेन्द्र गिरये नमो नमः Shri Parvatendra Giriye Namo Namah
50 श्री विमलाद्रि गिरये नमो नमः Shri Vimladhri Giriye Namo Namah
51 श्री पुण्यराशि गिरये नमो नमः Shri Punyarashi Giriye Namo Namah
52 श्री श्रेयपद गिरये नमो नमः Shri Shreypad Giriye Namo Namah
53 श्री प्रभुपद गिरये नमो नमः Shri Prabhupad Giriye Namo Namah
54 श्री अजरामर गिरये नमो नमः Shri Ajramar Giriye Namo Namah
55 श्री दृढशक्ति गिरये नमो नमः Shri Dridhshakti Giriye Namo Namah
56 श्री अनंतशक्ति गिरये नमो नमः Shri Anantshakti Giriye Namo Namah
57 श्री अकर्मक गिरये नमो नमः Shri Akarmak Giriye Namo Namah
58 श्री अकलंक गिरये नमो नमः Shri Akalank Giriye Namo Namah
59 श्री मुक्तिगेह गिरये नमो नमः Shri Muktigeh Giriye Namo Namah
60 श्री महातीर्थ गिरये नमो नमः Shri Mahatirth Giriye Namo Namah
61 श्री महापीठ गिरये नमो नमः Shri Mahapeet Giriye Namo Namah
62 श्री महापद्म गिरये नमो नमः Shri Mahapadhma Giriye Namo Namah
63 श्री पृथ्वीपीठ गिरये नमो नमः Shri Prithvipeet Giriye Namo Namah
64 श्री भद्रपीठ गिरये नमो नमः Shri Bhadrapeet Giriye Namo Namah
65 श्री पातालमूल गिरये नमो नमः Shri Paataalmul Giriye Namo Namah
66 श्री सर्वकामद गिरये नमो नमः Shri Sarvakamadh Giriye Namo Namah
67 श्री सिद्धाचल गिरये नमो नमः Shri Siddhachal Giriye Namo Namah
68 श्री सिद्धिराज गिरये नमो नमः Shri Siddhiraj Giriye Namo Namah
69 श्री सुतीर्थराज गिरये नमो नमः Shri Sutirthraj Giriye Namo Namah
70 श्री सहस्त्राज्य गिरये नमो नमः Shri Sahastrajya Giriye Namo Namah
71 श्री सहस्त्रपद्म गिरये नमो नमः Shri Sahastrapadma Giriye Namo Namah
72 श्री सारस्तव गिरये नमो नमः Shri Sarastav Giriye Namo Namah
73 श्री भगीरथ गिरये नमो नमः Shri Bhagirath Giriye Namo Namah
74 श्री अष्टोत्तर गिरये नमो नमः Shri Ashtotar Giriye Namo Namah
75 श्री नगेश गिरये नमो नमः Shri Nagesh Giriye Namo Namah
76 श्री शतपत्रक गिरये नमो नमः Shri Shatpatrak Giriye Namo Namah
77 श्री कोडीनिवास गिरये नमो नमः Shri Kodinivaas Giriye Namo Namah
78 श्री कपर्दीवास गिरये नमो नमः Shri Kapardivaas Giriye Namo Namah
79 श्री विजयानंद गिरये नमो नमः Shri Vijayanand Giriye Namo Namah
80 श्री विश्वानंद गिरये नमो नमः Shri Vishvanand Giriye Namo Namah
81 श्री सहजानंद गिरये नमो नमः Shri Sahajanand Giriye Namo Namah
82 श्री जयानंद गिरये नमो नमः Shri Jayanand Giriye Namo Namah
83 श्री श्रुतानंद गिरये नमो नमः Shri Shrutanand Giriye Namo Namah
84 श्री भद्रंकर गिरये नमो नमः Shri Bhadrankar Giriye Namo Namah
85 श्री क्षेमंकर गिरये नमो नमः Shri KShemankar Giriye Namo Namah
86 श्री शिवंकर गिरये नमो नमः Shri Shivankar Giriye Namo Namah
87 श्री दुखःहर गिरये नमो नमः Shri Dukh:har Giriye Namo Namah
88 श्री यशोधर गिरये नमो नमः Shri Yashodhar Giriye Namo Namah
89 श्री मेरुमहिधर गिरये नमो नमः Shri Meru Mahidhar Giriye Namo Namah
90 श्री कर्मसूदन गिरये नमो नमः Shri Karmsudan Giriye Namo Namah
91 श्री कर्मक्षय गिरये नमो नमः Shri Karmakshay Giriye Namo Namah
92 श्री जगतारण गिरये नमो नमः Shri Jagtaran Giriye Namo Namah
93 श्री भवतारण गिरये नमो नमः Shri Bhavtaran Giriye Namo Namah
94 श्री राजराजेश्वर गिरये नमो नमः Shri Rajrajeshwar Giriye Namo Namah
95 श्री केवलदायक गिरये नमो नमः Shri Kevaldayak Giriye Namo Namah
96 श्री इन्द्रप्रकाशक गिरये नमो नमः Shri Indraprakashak Giriye Namo Namah
97 श्री महोदय गिरये नमो नमः Shri Mahoday Giriye Namo Namah
98 श्री कंचन गिरये नमो नमः Shri Kanchan Giriye Namo Namah
99 श्री प्रीतिमंडण गिरये नमो नमः Shri Pritimandan Giriye Namo Namah
100 श्री क्षितिमंडल गिरये नमो नमः Shri KShitimandal Giriye Namo Namah
101 श्री ज्योतिस्वरुप गिरये नमो नमः Shri Jyotiswarup Giriye Namo Namah
102 श्री विजयभद्र गिरये नमो नमः Shri Vijybhadra Giriye Namo Namah
103 श्री विलासभद्र गिरये नमो नमः Shri Vilasbhadra Giriye Namo Namah
104 श्री गुणकंद गिरये नमो नमः Shri Gunkand Giriye Namo Namah
105 श्री अभयकंद गिरये नमो नमः Shri Abhaykand Giriye Namo Namah
106  श्री अमरकेत गिरये नमो नमः Shri Amarketh Giriye Namo Namah
107  श्री आत्मसिद्धि गिरये नमो नमः Shri Aatmasiddh Giriye Namo Namah
108 श्री सर्वार्थसिद्ध गिरये नमो नमः Shri Sarwaarthsiddh Giriye Namo Namah

Related Articles

× CLICK HERE TO REGISTER