kyare banis hu sacho sant mp3

Kyare Banish Hu Sacho Re Sant

9MB

Kyare baish hu sacho re sant?

Kyare thashe mara bhav no re ant?

Kyare baish hu sacho re sant?

Kyare thashe mara bhav no re ant?

Lakh chorasi na chore ne chote 

Bhataki rahyo chu hu marag khote…(2)

Kyare malse mujne mukti no panth…(2)

Kyare thashe mara bhavno re ant?

Kyare baish hu sacho re sant?

Kyare thashe mara bhav no re ant?

Kal anadhi ni bhulo chute na

Ghanu a mathu toye paapo khute naa…(2)

Kyare lavish a paapo no ant…(2)

Kyare thashe mara bhavno re ant?

Kyare baish hu sacho re sant?

Kyare thashe mara bhav no re ant?

Chakkay jeev ni hu hinsa a karto

Paapo adhaare jari na visarto…(2)

Moh maya no hu ratato re mantra…(2)

Kyare thashe mara bhavno re ant?

Kyare baish hu sacho re sant?

Kyare thashe mara bhav no re ant?

Patit pavan prabhuji ugaaro 

Ratnatrayi no hu yachak taro…(2)

Sadhu bani mare thavu mahant…(2)

Kyare thashe mara bhavno re ant?

Kyare baish hu sacho re sant?

Kyare thashe mara bhav no re ant?…(3)

 

      KYARE BANISH HU SACHO RE SANT (With Lyrics) Jain Diksha Song - www.jainsite.com
× CLICK HERE TO REGISTER