Jain Diksha Songs

Shubham Bhav Shreyam Bhav

  (Raag: Namo vishwakarta, Namo vighnaharta…..Daler Mehndi…) Chodi sansaar  Saji shanagaar Bani anagaar  Karshe bhavpaar Chodi sansaar  Saji shanagaar Bani anagaar  Karshe bhavpaar Aj icha subhecha ne bhavna sadbhavnaa hojo tamne amaari Shubham bhava  Shreyam bhava Mangalam bhava  Kalyanam bhava Charitra na maarge  Ho mangal prayan Charitra na maarge  Ho…

× CLICK HERE TO REGISTER