mando lago re virti me mp3

Manado Lago Re Virti Me

7MB

 

Mando laago re laagore virti me

Mando laago re laagore virti me

Sadhujivan ki khubsurti me

Ooo…Sadhujivan ki khubsurti me

Mando laago re laagore virti me

Mando laago re laagore virti me

Dharu nahi mai dhanyata dhan me na dharti me

Dharu nahi mai dhanyata dhan me na dharti me

Na kaya ki maya me …

Na kaya ki maya me Na kanchan kirti me

Mando laago re laagore virti me

Mando laago re laagore virti me

Mando laago re laagore virti me

Mando laago re laagore laago virti me…(4)

Khuddari se chod raha hai 

Tu duniya ye saari Tu duniya ye saari

Yauvan vay me tu banega vir ka virtidhaari

Vir ka virtidhaari Vir ka virtidhaari

Humne jivan vyarth gavaya ichao ki purti me

Humne jivan vyarth gavaya ichao ki purti me

Ab jivan ko saupna hai prabhuvar karuna murti me

Dharu Nahi mai dhanyata dhan me na dharti me…(2)

Na kaya ki maya me Na kanchan kirti me

Mando laago re laagore virti me

Mando laago re laagore virti me

Lago virti me virti me virti me….

Mando laago re laagore virti me…

 

      MANADO LAGO RE VIRTI ME (With Lyrics) Jain Diksha Song - www.jainsite.com
× CLICK HERE TO REGISTER