Ogho Laine Nachvanu Chhe mp3

Ogho Laine Nachvanu Chhe

6MB

Ogho….(4)

Ogho laine nachavu che…(2)

Prabhunu aagam vacahavu che

Maare mukti sukh ma raachavu che

Ogho laine nachavu che…(2)

Prabhunu aagam vacahavu che

Maare mukti sukh ma raachavu che

Rajoharan grahishyaami

Saiyam jeevan grahishyaami

Jinaagamam pathishyaami

Muktishamanubhavishyaami

Rajoharan grahishyaami

Saiyam jeevan grahishyaami

Jinaagamam pathishyaami

Muktishamanubhavishyaami

Ang ang rom rom nrutya kare

Ta-ta thai-thai taale pag nrutya kare

Ang ang rom rom nrutya kare

Ta-ta thai-thai taale pag nrutya kare

Guru paase rajoharan yaachavu che

Maare guru paase rajoharan yaachavu che

Maare ogho laine nachavu che…(2)

Prabhu taari krupa raho muj saathe

Lai rajoharan prabhu tuj haathe

Prabhu taari krupa raho muj saathe

Lai rajoharan prabhu tuj haathe

Taara samavasarane naachavu che…(2)

Maare ogho laine nachavu che…(2)

Rajoharan grahishyaami

Saiyam jeevan grahishyaami

Jinaagamam pathishyaami

Muktishamanubhavishyaami

Swarthi aa sansaar chodi

Aavu chu hu tane madavaa dodi

Saiyam…(4)

Swarthi aa sansaar chodi

Aavu chu hu tane madavaa dodi

Param na raaj ma raachavu che

Maare param na raaj ma raachavu che

Maare ogho laine nachavu che…(2)

Ogho laine nachavu che

Maare ogho laine nachavu che…(3)

 

      OGHO LAINE NACHAVU CHE (With Lyrics) Jain Diksha Song - www.jainsite.com
× CLICK HERE TO REGISTER