Prabhu Tara Sharne

Prabhu Tara Sharne

6MB

 

(Raag: Tujhe Dekh Dekh Sona…Jiya Dhadak Dhadak Jaye…)

Prabhu tara sharane vasavu,guruna shree charane rahevu

Saiyam jeevan che pyaru,agyaana a jeevan maru

Saiyam jeevan maro shwas shwas…

Mama mundaaveha naath,mama pavvaveha naath,vesham samappeha naath..

Mama mundaaveha naath,mama pavvaveha naath,vesham samappeha naath..

Prabhu tara sharane vasavu,guruna shree charane rahevu

Saiyam jeevan che pyaru,agyaana a jeevan maru

Saiyam jeevan maro shwas shwas…

Mama mundaaveha naath,mama pavvaveha naath,vesham samappeha naath..

Mama mundaaveha naath,mama pavvaveha naath,vesham samappeha naath..

Vani ma chalake param,aakho thi nitare prasham

Anjan ahobhav nu rome rome araham

Sparsh param no madjo,gurvagyaa a man dhadajo…(2)

Saiyam jeevan maro shwas shwas….

Mama mundaaveha naath,mama pavvaveha naath,vesham samappeha naath..

Mama mundaaveha naath,mama pavvaveha naath,vesham samappeha naath..

Gautam no vinay made,sulasa ni shradha made

Vairagya dhannaji no,purna samarpan mande

Chahu chu tujne pritam,yachu chu aapo saiyam…(2)

Saiyam jeevan maro shwas shwas…

Mama mundaaveha naath,mama pavvaveha naath,vesham samappeha naath..

Mama mundaaveha naath,mama pavvaveha naath,vesham samappeha naath..

Prabhu tara sharane vasavu,guruna shree charane rahevu

Saiyam jeevan che pyaru,agyaana a jeevan maru

Saiyam jeevan maro shwas shwas…

Mama mundaaveha naath,mama pavvaveha naath,vesham samappeha naath..(4)

 

      PRABHU TARA SHARANE (With Lyrics) Jain Dixa Song - www.jainsite.com
× CLICK HERE TO REGISTER