Sugandh Nu Sarnamu Saiyam

Sugandh Nu Sarnamu Saiyam

7MB

 

Sugandh Nu Saranamu Saiyam

Koyal nu Tahukaar Saiyam

Jarana nu Sangeet Saiyam

Sarva Jeevo thi Preet Saiyam

Jeevan gurune, Charane samarpan

Durgatinu have nhi, koi kaaran

Shubhbaavo thi mehake Siyam

Sugandh Nu Saranamu Saiyam

Koyal nu Tahukaar Saiyam

Je kare sahaj upakar

Jena manma nhi koi bhaar

Ehva munivarno jaykaar

Ehva Anagaarno jaykaar

Panchachaar nu paalan che

Prabhu vachano nu chintan che

Ehva Anagaarno jaykaar

Panchachaar nu paalan che

Prabhu vachano nu chintan che

Asht pravachan mata nhi godhma

Jeevanbhar chalakaato Anand che, 

Anand che..

Shraman dharm no jay jaykaar

Virit dharm no jay jaykaar

Charitra dharm no jay jaykaar

Jinshashan no jay kaykaar

Taari karuna anaradhaar

Chutshe abhyantar sansaar

Taari karuna anaradhaar

Chutshe abhyantar sansaar

Bhakti maitri shudi na sange

Bhavsagar ne saheje karshu paar, 

karshu paar…

Shraman dharm no jay jaykaar

Virit dharm no jay jaykaar

Charitra dharm no jay jaykaar

Jinshashan no jay kaykaar

Sugandh Nu Saranamu Saiyam

Koyal nu Tahukaar Saiyam

Jeevan gurune, Charane samarpan

Durgatinu have nhi, koi kaaran

Shubhbaavo thi mehake Saiyam

Sugandh Nu Saranamu Saiyam

Koyal nu Tahukaar Saiyam

Je kare sahaj upakar

Jena manma nhi koi bhaar

Ehva munivarno jaykaar

Ehva Anagaarno jaykaar

Shraman dharm no jay jaykaar

Virit dharm no jay jaykaar

Charitra dharm no jay jaykaar

Jinshashan no jay kaykaar

(Jay Jay ho Anagaar

Tane vandu vaar hazar

Oo Shashan Shanagaar

Thaiye Bhavodadhi paar…)

Je kare sahaj upakar

Jena manma nhi koi bhaar

Ehva munivarno jaykaar

Ehva Anagaarno jaykaar

Shraman dharm no jay jaykaar

Virit dharm no jay jaykaar

Charitra dharm no jay jaykaar

Jinshashan no jay kaykaar

 

      Sugandh Nu Sarnamu Saiyam - www.jainsite.com
× CLICK HERE TO REGISTER