21 Khamasamnas of Shatrunjay mahatirth

21 Khamasamnas of Shatrunjay mahatirth

21 Khamasamnas of Shatrunjay mahatirth

21 Duha(Khamasamna) of shatrunjay jain mahatirth, palitana

Siddhachal Samaru Sada, Sorath Desh Mojar,
Manushya Janam Pami Kari, Vandu Var Hajar.

Ang Vasan Man Bhumika, Poojopagran Sar;
Nyay Dravya Vidhi Shudhata, Shudhi Sat Prakar.
Kartik Sudi Poonam Dine, Dashkoti Parivar;
Dravid Varikhillaji, Siddh Thaya Nirdhar.
Tin Karan Kartik Dine, Sangh Sayal Parivar;
Adi Jin Sanmukh Rahi, Khamasaman Bhau Var.
Ekvis Namey Varnavyo, Tiha Pahelu Abhidhan;
Shatrunjay Shukarjthi, Janak Vachan Bahuman.
1

Reciting ‘Siddhchal Samaru’ Sada, give Khamasamnas.
Chaitri Poonamne Dine, Kari Ansan Ek Mas;
Panch Kodi Muni Sathashu, Mukti Nilayma Vas.
Tine Karan Pundarik Giri Nam Thayu Vikhyat;
Man Vachkay Vandiye,
Uthi Nitya Prabhat. Siddhachal.
2

Vish Kodishu Pandawa, Moksha Gaya ine Tham;
Em Anant Mugate Gaya,
Siddhakshetra Tine Nam. Siddhachal.
3

Adsath Tirth Nahavata, Antrang, Ghadi Ek;
Tumbi-Jal Snane Kari, Jagyo Chhital Vivek
Chandrashekhar Raja Pramukh,
Karm Kathin Mal Dham;
Achal Pade Vimala Thaya,
Tine Vimlachal Nam. Siddhachal.
4

Parvatma Surgiri Vadi, Jin Abhishek Karay;
Siddha Hua Snatak Pade, Surgiri Nam Dharay.
Athva Chaude Kshetrama, Ae Samo Tirth Na Ek;
Tine Surgiri Name Namu,
Jiha Suavas Anek. Siddhachal.
5

Aeshi Yojan Pruthul Che, Unch Paney Chhavis;
Mahimaye Moto Giri,
Mahagiri Nam Namish. Siddhachal.
6

andhar Gunvanta Muni, Vishwa Mahe Vandanik;
Jehavo Tehavo Sanyami, A Tirthe Pujanik.
Vipra Lok Vishdhar Sama, Dukhiya Bhutal Man;
Dravyalingi Kan Kshetra Sam,
Munivar Chip Saman.
Shravak Megh Sama Kahya, Karta Punyanu Kam;
Punyani Rashi Vadhe Ghani,
Tine Punyarashi Nam. Siddhachal.
7

Sayamdhar Minivar Ghana, Tap Tapta Ek Dhyan;
Karm-Viyoga Pamiya, Keval-Laxmi-Nidhan.
Lakh Ekanu Shiv Varya, Narad Shu Angar;
Nam Namo Tine Athmu,
Shripad Giri Nirdhar. Siddhachal.
8

Shri Simandhar Swamiye, Ae Gir Mahima Vilas;
Indrani Aage Varnavyo,
Tine Ae Indraprakash. Siddhachal.
9

Deshkoti Anu Vratadhara, Bhakte Jamade Sar;
Jain Tirth Yatra Kare, Labh Tano Nahi Par.
Teh Thaki Siddhachale, Ek Munine Dan;
Deta Labh Ghano Huve,
Mahatirth Abhidhan. Siddhachal.
10

Prayaha Ae Giri Shashavato, Raheshe Kal Anant;
Shatrunjay Mahatumsuni,
Namo Shasvat Girisant. Siddhachal.
11

Gau Nari Balak Muni, Chau Hatya Karnar;
Yatra Karta Kartki, Na Rahe Pap Lagar
Je Pardara lumpati, Chorina karnar;
Devdravya Gurudravyana, je Vali Choranhar.
Chaitri Kartiki Pooname, Kare Yatra Ein Tham;
Tap Tapta Patik Gale,
Tine Drudhshakti Nam. Siddhachal.
12

Bhavbhay Pami Nikalya, Thavchcha-Sut Jeh;
Sahasamunishu Shivvarya,
Mukti Nilay Giri Teh. Siddhachal.
13

Chandasuraj Bihunjana, Ubha Ene Girishrung;
Vadyaviyo Varnan Kari;
Pushpdant Giri rang. Siddhachal.
14

Karm Kathan Bhavajal Tari, Eha Pamya Shivsadma;
Prani Padma Niranjani,
Vando Giri Mahapadma. Siddhachal.
15

Shivvahu Vivah Utsava, Mandap Rachiyo Sar;
Munivar Var Bethak Bhani,
Prithvipith Manohar. Siddhachal.
16

Shri Subhdragir Namo, Bhadra Te Mangal Roop;
Jal Taru Raj Girivar tani,
Shish Chadhave Bhup. Siddhachal.
17

Vidhyadhar-Sur Apsara, Nadi Shetrunji Vilas;
Karta Harta Papne,
Bhajiya Bhavi Kailas. Siddhachal.
18

Bija Nirvani Prabhu, Gayi Chovishi Mojar;
Tas Gandhar Munima Vada, Name Kadamb Anagar.
Prabhu Vachane Ansan Kari, Muktipurima Vas;
Name Kadambgiri Namo,
to Hoy Lil Vilas. Siddhachal.
19

Patale Jus Mul Che, Ujjwalgirinu Sar;
Trikaran Yoge Vandata,
Alp Hoy Sansar. Siddhachal.
20

Tan Man Dhan Sut Vallabha, Swargadik Sukh Bhog;
Je Vanche Te Sampaje, Shivramani-Sanyog.
Vimalchal Parmeshthinu,
Dhyan Dhare Shatmas.

Tel Apurav Vistare, Puge (Pure) Saghali Ash.
Trije Bhav Siddhi Lahe, Ae Pan Prayik Vach.
Utkrushta Parinamthi, Antar Muhurath Sanch.
Sarva Kamdayak Namo, Nam Kari Olkhan;

Shri Shubh Vir Vijay Prabhu,
Namta Karod Kalyan. Siddhachal.
21

Related Articles

× CLICK HERE TO REGISTER