Shree Shantrunjay giriraj Yatra Five Chaityavandans

Shree Shantrunjay giriraj Yatra Five Chaityavandans

Shree Shantrunjay giriraj Yatra Five Chaityavandans

1. First Chaityavandan of Jay Taleti

Shree Shatrunjaya siddhakshetra, dithe durgati vare;
Bhav dhari ne je chadhhe, Tene bhav par utare. 1
Anata siddhano ahe thham, Sakal tirthno ray;
Pruva navanu Rushabhdev,
Jyain thhavia prabhupay. 2
Surajkund sohamano kavadjaksha abhiram;
Nabhiraya kul mandano, Jinvar karun pranam. 3

Stavan of Siddhagiri

Shiddhachalgiri bhetya re, Dhanya bhagya hamara;
A giricarni mahima moto, Kaheta na ave para;
Rayanrukh samosarya swami,
purav navanu vara re.

…Dhanya.1

Mulnayak Shree Adijineshwar,
Chaumukh pratima chara;
Ashta dhravayshun pujo bhave,
Samkit mul adhara re.

…Dhanya.2

Bhav bhaktishun prabhu gun gata,
Apana janm sudhara;
Yatra kari bhavijan shubh bhave,
Narak tiryanch gati vara re.

…Dhanya.3

Door deshantarthi hun avayo,
Shravane suni gun tora;
Patit uddharan birud tamarun,
A tirath jag sara re.

…Dhanya.4

Sanvat adhhar tyasi mas ashadhha,
Vadi athham bhomvara ;
Prabhuji ke charan pratap ke sanghmein,
khimaratan prabhu pyara re.

…Dhanya.5

Stuti of Shree Shatrunjay

Shri Siddhachal mandan, Rushabha jinande dayale,
Marudevanandana, Vandan karu trankala;
A tirth jani, Purvanavanu var,
Adishwara avya, jani labha apar.


2. Second chaityavandan of Shree Shantinath

Shanti jineshwar solama, Achirasut vando,
Vishwasenkul nabhomani,
Bhavijan sukh kando. 1
Mruglanchhan jin aukhun, Lakh varas praman,
Hatthinaur nayari dhani,
prabhuli gun manikhan. 2
Chalis dhanushani dehadia, Samchoras santhan,
Vadan padma jyu chandalo,
Dithe param kalyan. 3

Stavan of Shree Shantinath Prabhu

Shanti Jinesar Sancho Sahib,
Shantikaran ln Kalimein Ho Jinaji,
Tu Mera Man Mein, Tu Mera Dil Mein,
Dhyan Dharu PalPalmein Sahebji.

…Tu.1

Bhavma Bhamta Mein Darishan Payo,
Asha Puro Ek Palmein Ho Jinaji.

…Tu.2

Nirmal Jyota Vadan Par Sohe,
Nikasyo Jyun Chand Badalmein Ho Jinaji.

…Tu.3

Mero Man Tum Sathe Lino,
Meen Vase Jyun Jal Mein Ho Jinaji.

…Tu.4

Jinrang Kahe Prabhu Shanti Jineshwar,
Dithoji Dev Sakal Mein Ho Jinaji.

…Tu.5

Stuti of Shree Shantinath
Shanti Jineshwar Samrie, Jeni Achira May,
Vishvasen Kul Upanyo, Mrug Lanchhan Pay;
Gajpuri Nayarino Dhani, Kanchan Varani Chhe Kaya,
Dhanush Chalishvar dehdi, Lakh Varasnu Aya.


3. Third Chaityavandan of Rayan Pagla

Eh Giri Upar Adidev, Prabhu Pratima Vando,
Rayan Hethe Paduka, Pujine Anando. 1
Eh Girini mahima Anant, Kun kare Vakhan,
Chaitri Punamne Dine, Teh Adhiko Jan. 2
Eh Tirth Sevo Sada, Ani Bhaktidhar
Shree Shatrunjay Sukhdayko, Dan Vijay Jaykar. 3

Stavan of Rayan-Pagala

Niludi Rayan Taru Tale, Sunsundari,
Piluda Prabhuna Pay re, Gunmanjari
Ujjwal Dhayane Dhayaie, Sun.
Ehij Mukti Upay Re.

…Gun.1

Shital Chhayade Besie, Sun.
Ratado Kari Man Rang Re, Gun.
Pujie Sovan Phulde, Sun,
jem hoy Pavan Aang Re.

…Gun.2

Khir Zare Jeh Upare, Sun,
Neh Dharine Eh Re, Gun.
Trije Bhave Te Shivlahe, Sun,
Thaya Nirmal Deh Re.

…Gun.3

Pritdhari Pradakshina, Sun,
Die Ehne Je Sar Re, Gun.
Ahang Priti Hoy Tehne, Sun,
Bhavobhav Tum Adhar Re.

…Gun.4

Kusum Patra Phal Manjari, Sun
Shakha Thad Ne Mul Re, Gun.
Dev Tana Vasay Chhe, Sun,
Tirthne Anukul Re.

…Gun.5

Tirth Dhyan Dharo Muda, Sun,
Sevo Ehni Chhay re, Gun.
Gyanvimal Gun Dhakhiya, Sun,
Shatrunjay Mahatamya Mahi Re.

…Gun.5

Stuti of Rayan Pagla
Shree Shatrunjay Adijin Avaya, Purva Navanu Varji,
Anant Labh Ihan Jinvar Jani,
Samosarya Nirdharji;
Vimalgirivar Mahima Moto, Sidhdhachal Ine Thamji,
Kankare Kankare Ananta Shidhya,
Ekso Ne Ath Giri Namji. 1


4. Fourth Chaityvandan of Shree Pundarik Swami

Adishwar Jinrayni, Gandhar Gunvant,
Pragat Nam Pundrik Jas, Mahimae Mahant. 1
Panch Kodi Munind Sath, Ansan Tihan Kidh,
Shukla Dhyan Dhyata Amal, Kewal var lidh. 2
Chaitri Punamne Dine E, Pamya Pad Mahanand,
Te Dinthi Pundarik Giri, Nam Dan Shkhland. 3

Stavan of Shree Pundarik Swami

Ek Din Pundrik Gandharu re Lal,
Puchhe Shree Adi Jinand Sukhhari Re;
kahie Te Bhavjal Utari Re Lal,
Pamish Parmanand Bhav Vari Re.

…Ek.1

Kahe Jin In Giri Pamsho Re Lal,
Gyan Ane Nirvan Jaykari Re;
Tirth Mahima Vadhshe re Lal,
Adhik-Adhik Mandan Nirdhari re.

…Ek.2

Iam Nisunine Ihan Aviya Re Lal,
Ghati Karam Karya Dur Tam Vari re;
Panch Krod Muni Parvarya Re lal,
Hua Sidhi Hajur Bhav Vari Re.

…Ek.3

Chaitri Punam Din Re Lal,
Puja Vividh Prakar Dildhari Re;
Phal Pradakshina Kausagga re lal,
Logassa Thui Namukkar Narnari re.

…Ek.4

Dash Vish Trish Chalish Bhala Re Lal,
Pachash pushpani Mal Atisari Re;
Narbhav Laho Lijie re lal,
jem hoy gyan Vishal Manohari re.

…Ek.5

Stuti of Shree Pundarik Swami

Pundarik Mandan Pay Pranmi Je,
Adjshwar Jinchandaji,
Nem Vina Trevish Tirthakar,
Giri Chadhiya Anandiji;
Agam Mahen Pundarik Mahima,
Bhakhyo Gyan Dinandaji,
Chaitri Punam Din Devi Chakkesari,
Saubhagya Dyo Sukhandaji. 1


5. Fifth Chaityavandan of Lord Adinath

Adidev Alveshru, Vinitani Ray,
Nabhiraya kul Mandano, Marudeva May. 1
Panchse Dhanushni Dehdi, Prabhuji param Dayal,
Chaurashi Lakh Purvani, Jas Ayu Vishal. 2
Vrushabh Lanchhan Jin VrushDharue,
Uttam gun Mani Khan,
Tas Pad ‘Padam’ Sevan Thaki,
Lahie Avichal Than. 3

Stavan of Lord Rushabhdev

Mata Marudevina Nand,
Dekhi tahri murti maru man lobhanuji;
Maru Dil Lobhanuji. Dekhi.
Karuna Nagar Karuna Sagar,
Kaya Kanchanvan;
Dhori Lanchhan Paule Kaie,
Dhanush Panchse Man.

…Mata.1

Trigde Beshi Dharma Kahanta,
Sune Parshda Bar;
Jojangamini Vani Mithi,
Varsanti Jaldhar.

…Mata.2

Urvashi Rudi Apachharane,
Rama Chhe Manrang;
Paye Ne Ur Ranzane Kai,
Karti Natarambh.

…Mata.3

Tuhi Brahma Tuhi Vidhata,
Tu Jagataranhar;
Tuj Sarikho Nahi Dev Jagatma,
Aravadiya Adhar.

…Mata.4

Tuhi Bhrata Tuhi Trata,
Tuhi Jagatno dev;
Surnarkinnar Vasudeva,
karta Tuj Pad Sev.

…Mata.5

Shree Sidhhachal Tirath Kero,
Raja Rushabh Jinand;
Kirti Kare Manekmuni Tahri,
Talo BhavBhay Phand.

…Mata.5

Stuti of Lord Adinath

Adi Jinvar Raya, Jas Sowan Kaya,
Marudevi Maya, Dhori Lanchhan Paya;
Jagatshiti Nipaya, Shudhcharitra Paya;
Kewalsiri Raya, Moksha Nagre Sidhaya. 1

 

Related Articles

× CLICK HERE TO REGISTER