Virti Shapath mp3

Virti Shapath

5MB

 

Avasar aa anganiye aayo

Utsav vairagi no layo

Kora kora rang ne chodi

Saiyam kera rang ne layo

Avasar re anganiye aayo

Utsav vairagi no layo

Kora kora rang ne chodi

Saiyam kera rang ne layo

Vaat che aa jan jan ma

Saiyam no path virti shapath…(4)

Paap kashayao moh na rana thi

Saiyam na aa vrundavan ma

Anaath dashaa thi nath made jya

Jinaganya jya vehati manama

Vairagya jya nach kare 

Sadguno suvaas dhare

Have chale eva man ma

Saiyam no path virti shapath…(4)

Swarath na aa sambandho todi

Jinvachano ne laine mukh ma

Par pota jeva janma maran thi

Siddh thavane anant sukhama

Guruvar no jya sang made

Anga anga umang kare

Mandashe muj jeevan ma

Saiyam no path virti shapath…(4)

 

      VIRTI SHAPATH - www.jainsite.com