Rajpath Par Janara | Jain Stavan | Eglish Lyrics

Rajpath Par Janara | Jain Stavan | Eglish Lyrics

RAJPATH PAR JANARA (LYRICS) Jain Stavan

Rajpath par janaaraa, tane vandan amaaraa

Rajpath par janaaraa, tane vandan amaaraa

Tane vandan amaaraa, tane vandan amaaraa

Tane vandan amaaraa, tane vandan amaaraa

Rajnandan amaaraa, tane vandan amaaraa

Rajpath par janaaraa, tane vandan amaaraa,

Tane vandan amaaraa, tane vandan amaaraa

Panchaachaar paale, raajpath par chaale

Tane vandan amaaraa, tane vandan amaaraa

Undaa avsarpini na pancham kaale

Kalyug na sitaaraa, tane vandan amaaraa

Tane vandan amaaraa, tane vandan amaaraa

Tane vandan amaaraa, tane vandan amaaraa

Rajpath par janaaraa, tane vandan amaaraa

Panchendriya pana ne, te karyo che saarthak

Tara moh ne re, tu tharyo che ghaatak

Ho mann ne jeetnaaraa, tane vandan amaaraa!

Tane vandan amaaraa, tane vandan amaaraa

Rajpath par janaraa, tane vandan amaaraa

Pancham sthaane aavyo, have tu shree navpad ma,

Have rehshe sadaa tu guru aana sarhad maa

Navpad aarudh thanaaraa, tane vandan amaaraa

Tane vandan amaaraa, tane vandan amaaraa

Rajpath par janaaraa, tane vandan amaaraa

Panch mahaavrato nu bhaar karshe vahan tu

Ghor parishahone dukh karshe sehen tu

Mahaavrat ne dharnaaraa, tane vandan amaaraa

Tane vandan amaaraa, tane vandan amaaraa

Tane vandan amaaraa, tane vandan amaaraa

Rajpath par janaaraa, tane vandan amaaraa,

Rajpath par janaaraa, tane vandan amaaraa

Related Articles

× CLICK HERE TO REGISTERer