Gujarati Jain Songs

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ek Vitrag

11.95MB

Ek vitrag-2 ,aa jagata maahi saachaa chhe

Naa bijaa koi-2 , maatra Ej taaranahaaraa chhe

Jaga thi e niraalaa chhe

Ek vitrag….

Raaga naa sparshe , jene dvesha naa sparshe, 

ne moha sparshe nahi

Raaga naa sparshe , jene dvesha naa sparshe, 

ne moha sparshe nahi

Ej kaarana thi

Ej kaarana thi vitrag ai kahavaayaa chhe

Ej kaarana thi

Ej kaarana thi vitrag ai kahavaayaa chhe

Jagathi e niraalaa chhe

Ek vitrag…

Ranga naa sparshe , jene roopa naa sparshe,

vikaaron sparshe nahin

Ranga naa sparshe , jene roopa naa sparshe,

vikaaron sparshe nahin

Ej kaarana thi

Ej kaarana thi nirvikaari kahavaayaa chhe

Ej kaarana thi

Ej kaarana thi nirvikaari kahavaayaa chhe

Jagathi e niraalaa chhe

Ek vitrag…

Trana kaala ne jaane,lokaaloka ne jaane 

sahu jiva naa bhaavane jaane

Trana kaala ne jaane,lokaaloka ne jaane 

sahu jiva naa bhaavane jaane

Ej kaaranathi

Ej kaaranathi sarvagnaaya e kahavaayaa chhe

Ej kaaranathi

Ej kaaranathi sarvagnaaya e kahavaayaa chhe

Jagathi e niraalaa chhe

Ek vitrag…

Tirtha ne sthaape, shaasana roodo sthaape , 

vali moksha maarga ne sthaape

tirtha ne sthaape, shaasana roodo sthaape , 

vali moksha maarga ne sthaape

Ej kaaranathi

Ej kaaranathi tirthankara e kahavaayaa chhe

Ej kaaranathi

Ej kaaranathi tirthankara e kahavaayaa chhe

Jagathi e niraalaa chhe

Ek vitrag….

Devataa pooje, devendra pana pooje , 

narendron poojataa jene

Devataa pooje, devendra pana pooje , 

narendron poojataa jene

Ej kaaranathi

Ej kaaranathi devaadhideva e kahavaayaa chhe

Ej kaaranathi

Ej kaaranathi devaadhideva e kahavaayaa chhe

Jagathi e niraalaa chhe

Ek vitrag…

      Ek Vitrag (Lyrics) Jain Stavan Bharti ben Gada - Jainsite

Ek Vaar Ek Vaar

6.64MB
Categories : Gujarati Jain Songs
      ek-vaar-ek-vaar - JainSite.com

Ek Janmayo Raj Dularo

11.72MB
      Kishor Manraja - Jainsite.com

Eva Tithankar Amara

12.77MB
      Jainsite Latest Mp3 - Jainsite.com

Ek Vaar Ek Vaar

6.64MB
      ek-vaar-ek-vaar - Jainsite.com

Ek J Arman Che Mane

6.9MB
Categories : Gujarati Jain Songs
      Ek J Arman Che Mane - Jainsite.com

Ek Pankhi Aavi NE Udi Gayu

7.71MB
Categories : Gujarati Jain Songs
      Ek Pankhi Aavi Ne Udi Gayu..... - Jainsite.com

Ek Janmyo Raz Dularo

6.54MB
Categories : Gujarati Jain Songs
      Ek janamyo.mp3 - Jainsite.com