Jain Diksha Songs

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mare Chadhvi Chhe Saiyam Pagthar

6.74MB

MARE CHADHVI CHE SAIYAM PAGTHAR (With Lyrics) Jain Diksha Song

Mare Chadhvi Che Saiyam Pagthar Re;

Sagpan Saiyam Thi,

Mare Chadhvi Che Saiyam Pagthar Re;

Sagpan Saiyam Thi,

Me To Melyo Sarve Sansaar Re;

Sagpan Saiyam Thi

Me To Melyo Sarve Sansaar Re;

Sagpan Saiyam Thi

Me To Melyo Sarve Sansaar Re;

Sagpan Saiyam Thi

Mare Chadhvi Che Saiyam Pagthar Re;

Sagpan Saiyam Thi,

Saiyam Jivan Che Khanda Ni Dhaar Re;

Maathe Panch Mahaavrat No Bhaar Re,

Saiyam Jivan Che Khanda Ni Dhaar Re;

Maathe Panch Mahaavrat No Bhaar Re,

Dejo Antar Na Aashish Apaar Re;

Sada Gunje Samarpan Rankar Re,

Dejo Antar Na Aashish Apaar Re;

Sada Gunje Samarpan Rankar Re,

Mare Chadhvi Che…Mare Chadhvi

Mare Chadhvi Che Saiyam Pagthar Re;

Sagpan Saiyam Thi,

Mare Chadhvi Che Saiyam Pagthar Re;

Sagpan Saiyam Thi,

Mahamulo Che Maanav Avtaar Re;

Purav Punye Malya Susanskar Re,

Mahamulo Che Maanav Avtaar Re;

Purav Punye Malya Susanskar Re,

Chhodi Jaavu Have Gharbaar Re;

Maro Aatam Banyo Angaar Re,

Chhodi Jaavu Have Gharbaar Re;

Maro Aatam Banyo Angaar Re,

Mare Chadhvi Che…Mare Chadhvi

Mare Chadhvi Che Saiyam Pagthar Re;

Sagpan Saiyam Thi,

Mare Chadhvi Che Saiyam Pagthar Re;

Sagpan Saiyam Thi,

Mare Chadhvi Che Saiyam Pagthar Re;

Sagpan Saiyam Thi,

Saiyam Thi…(3)

      MARE CHADHVI CHE SAIYAM PAGTHAR (With Lyrics) Jain Diksha Song - www.jainsite.com

Manado Lago Re Virti Me

7.38MB

 

Mando laago re laagore virti me

Mando laago re laagore virti me

Sadhujivan ki khubsurti me

Ooo…Sadhujivan ki khubsurti me

Mando laago re laagore virti me

Mando laago re laagore virti me

Dharu nahi mai dhanyata dhan me na dharti me

Dharu nahi mai dhanyata dhan me na dharti me

Na kaya ki maya me …

Na kaya ki maya me Na kanchan kirti me

Mando laago re laagore virti me

Mando laago re laagore virti me

Mando laago re laagore virti me

Mando laago re laagore laago virti me…(4)

Khuddari se chod raha hai 

Tu duniya ye saari Tu duniya ye saari

Yauvan vay me tu banega vir ka virtidhaari

Vir ka virtidhaari Vir ka virtidhaari

Humne jivan vyarth gavaya ichao ki purti me

Humne jivan vyarth gavaya ichao ki purti me

Ab jivan ko saupna hai prabhuvar karuna murti me

Dharu Nahi mai dhanyata dhan me na dharti me…(2)

Na kaya ki maya me Na kanchan kirti me

Mando laago re laagore virti me

Mando laago re laagore virti me

Lago virti me virti me virti me….

Mando laago re laagore virti me…

 

      MANADO LAGO RE VIRTI ME (With Lyrics) Jain Diksha Song - www.jainsite.com
× CLICK HERE TO REGISTER