Jain Diksha Songs

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ja Saiyam Na Panthe

7.59MB

 

Tane raag na jage,tane daag na lage,

Tari vasanao bhage,tari vasanao bhage,

Tari saiyam panthe evi chaal bane,

Tari saiyam panthe evi chaal bane Ja saiyam panthe vairaagi,

Taro panth sada ujamad bane,

Ja saiyam panthe vairaagi,

Taro panth sada ujamad bane,

Janjaad hati je karmoni,

A mukti ni varmaad bane,

Ja saiyam panthe vairaagi,

Taro panth sada ujamad bane….

————————————————————-

      JA SAYAM PANTHE DIKSHARTHI (WITH LYRICS) JAIN DIKSHA SONG - www.jainsite.com

Jain stavan – SAIYAM NO PATH CHE SUNDAR

12.65MB
      Jain stavan - SAIYAM NO PATH CHE SUNDAR - jainsite

Jain stavan-aa paap may sansar chodi

7.2MB
      Jain stavan-aa paap may sansar chodi - jainsite

Jain stavan- Vitrag tuj paye padi

15.28MB
      Jain stavan- Vitrag tuj paye padi - jainsite

Jain stavan- Sayba mane taro re

8.37MB
      Jain stavan- Sayba mane taro re - jainsite

Jain stavan- Papan pathri karu pratiksha

11.67MB
      Jain stavan- Papan pathri karu pratiksha - jainsite

Jain stavan- mare banvu angaar

15.38MB
      Jain stavan- mare banvu angaar - jainsite

Jain stavan- Dekho dekho kesh nu lunchan thay re

4MB
      Jain stavan- Dekho dekho kesh nu lunchan thay re - jainsite

Jain stavan- Choti si umar ma

4.98MB
      Jain stavan- Choti si umar ma - jainsite

Jain stavan- Rajpath par janara

9.22MB
      Jain stavan- Rajpath par janara - jainsite

Jain stavan – Pyaaro re ogho pyaaro re

9.19MB
      Jain stavan - Pyaaro re ogho pyaaro re - jainsite

Jain stavan- Muj aatma no naad.. sacho saiyam

8.03MB
      Jain stavan- Muj aatma no naad.. sacho saiyam - jainsite
× CLICK HERE TO REGISTER